0670-232-1512 (H,SZ,P 9-17) info@vizsgaangyal.hu

Általános Szerződési Feltételek

I. Szerzői jogok / védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel  a Weboldalon, mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver a VizsgaAngyal vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a nemzetközi szerzői jogi törvények által. Az oldalon használt márkanév a VizsgaAngyal kizárólagos tulajdona és semmilyen termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben nem használható, ami nem a VizsgaAngyal érdekeltségi körébe tartozik.

II. Módosítási irányelvek

A VizsgaAngyal fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

III. Ár és fizetés

A VizsgaAngyal által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve kézbesítjük, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.

Minden olyan információ, amit a deviza árfolyamokkal kapcsolatban adunk kizárólag tájékoztató jellegű és bármikor változhat.

A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.

A terjedelem meghatározásakor a VizsgaAngyal sztenderd oldalakkal számol. Egy sztenderd oldal a következőknek felel meg: 12 Times New Roman, 1,5 sorköz; ,3,5/2,5/2,5/2,5 cm margók, minimum 250 szó vagy 1800 karakter szóközökkel együtt.

Amennyiben a VizsgaAngyal tartozik a Megrendelőnek, úgy mindent megtesz, hogy ésszerű keretek között teljesítse kötelességét. A térítés időtartama semmiképpen nem haladja meg a 30 napot.

VizsgaAngyal a Megrendelő 7 napot meghaladó tartozása esetén átadja a tartozást követelés-kezelő partnerének . A tartozás behajtásával kapcsolatos költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli. A 7 nap a dokumentum elkészültét jelző, VizsgaAngyal által a Megrendelő megrendelése során megadott e-mail címére küldött e-mail értesítéstől értendő.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy követelés-kezelés esetén VizsgaAngyal átadja követelés-kezelő partnerének a megrendelés során Megrendelő által megadott személyes adatokat, úgy mint a megrendelő nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, egyéb fizetési azonosítóját, illetve bármilyen nyilvánosan elérhető személyes adatot.

IV. A Megrendelő által biztosított információk

 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy a VizsgaAngyal rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen a VizsgaAngyal rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a munka elkészítése közben válik szükségessé.
 2. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt a VizsgaAngyal rendelkezésére bocsásson. A VizsgaAngyal ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat a VizsgaAngyal nem veszi figyelembe a munka elkészítése során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét az Íróink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.
 3. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Rendelés leadásakor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül a VizsgaAngyal rendelkezésére bocsátja a pontos feladat leírást, illetve az esetleges tananyag segédletet.
 4. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni az Írónknak, ezt a VizsgaAngyal-nak küldött e-mail formájában tudja megtenni.
 5. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik az Íróval a projekt elkészítése alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben az Írónak többletinformációra van szüksége a projekt befejezéséhez.
 6. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

V. Kézbesítési irányelvek

 1. A Munka végleges verziójának mindegyikét az ügyfelek által a megrendeléskor megadott e-mail címre, az előre egyeztetett formátumban csatolmányként küldjük. A kézbesítés legkésőbbi időpontja az ajánlatkéréskor megadott nap éjfél. A kiegészítésre, módosításra vonatkozó időtartamokat ezen e-mail kiküldésének pillanatától számítjuk. Az e-mail tárgya a következő: VAXXXX – Megrendelés elkészült. A Rendelés azonosítóját röviddel a Rendelés leadása után küldjük Megrendelőinknek.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott médium és vállalja az e-mailen történő kézbesítés kockázatait. Továbbá, a Megrendelő vállalja a kézbesítés kockázatait abban az esetben is, amikor írásos megegyezés alapján a fentiektől eltérő kézbesítési módszert választott.
 1. A VizsgaAngyal adott esetben részletekben is kézbesítheti a megrendelt Munkát, amennyiben a teljes Munka nem áll rendelkezésre.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesítésként megjelölt határidők becsült határidők és az előre megadott kézbesítési határidőtől eltérhetnek. Mindent megteszünk, hogy pontosan tartsuk a kézbesítési határidőket azonban javasolt egy olyan határidő megadása, amelynél esetlegesen néhány napos késés nem jelent problémát.
 1. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka kézbesítését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, költségekért.

VI. Minőségbiztosítási irányelvek

 1. A kívánt eredmény érdekében Íróink semmilyen esetben nem térnek el a Megrendelő által a megrendelőlapon megadott specifikációktól. Megjegyezzük, hogy a saját irányelveink által támasztott minőséget garantáljuk, azonban oktatási intézmény által adott értékelésért semmilyen esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni.

VII. Lemondási, felülvizsgálati, javítási irányelvek

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt Munka teljes mértékben a Rendelés specifikációinak megfelelően készül. Ennek tükrében a Rendelés törlésére a VizsgaAngyal által a Rendelés elfogadásáról szóló e-mail kiküldése után nincs lehetőség.
 2. A megfizetett munkadíj, avagy előleg nem visszatérítendő.
 1. A VizsgaAngyal felülvizsgálati és javítási lehetőséget biztosít Megrendelőinek. Ügyfeleink térítésmentesen kérhetik az általuk rendelt Munka felülvizsgálatát és javítását feltéve, hogy a javított/kiegészített változat nem haladja meg az eredeti oldalszámot. Amennyiben az oldalszám megnő, díjat számítunk fel. Amennyiben a felülvizsgálat, avagy javítás után az oldalszám csökken, nem áll módunkban díjat visszatéríteni.
 1. Az ingyenes felülvizsgálat, illetve javítás igénybevételének igényét a kézbesítéstől számított 5 napon belül szükséges jelezni az info@vizsgaangyal.hu e-mail címen. Terjedelmes Rendelések esetében ez az időtartam 12 napra bővül. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi elégedetlenségét ezen időtartamokon belül, azt feltételezzük, hogy elégedett. A VizsgaAngyal vállalja, hogy legfeljebb 7 napon belül reagál minden Megrendelő elégedetlenséget tartalmazó megkeresésre.
 1. A VizsgaAngyal ésszerű keretek között törekszik arra, hogy a Munkával kapcsolatosan felmerülő elégedetlenséget orvosolja és biztosítsa, hogy a Munkát elkészítő Író rendelkezésre álljon. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a VizsgaAngyal abban az esetben vállalja a Dokumentumok javítását, illetve kiegészítését, amennyiben részletes leírást kap a problémáról és a kívánt megoldásról.
 1. Amennyiben a kézbesített Munka nem felel meg a Rendeléskor támasztott kritériumoknak és a Megrendelő véleménye szerint javításra szorul, a Megrendelő köteles írásban, avagy e-mail útján tudatni a VizsgaAngyal-lal, hogy pontosan mik voltak a Rendeléskor támasztott kritériumok, amelyeknek az Író nem felelt meg.
 1. Egy adott Munkával kapcsolatos javítás, kiegészítés térítésmentes kérelmére egyszer van lehetőség. Emiatt, a Megrendelő felelőssége teljes egészében átolvasni a kézbesített anyagot és összegyűjteni az összes olyan pontot, amit szeretne felülvizsgáltatni és javíttatni.
 1. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott időintervallumon kívül jelzi javítási, illetve felülvizsgálati igényét, a VizsgaAngyal díjmentes javítási és felülvizsgálati irányelvei nem érvényesek. Ezen igények kielégítése a Munkát készítő Író elérhetőségétől függ és az eredetileg kialkudott ár feletti költséget jelenthet a Megrendelőnek.
 1. A VizsgaAngyal jogosult a Megrendelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal, e-mail útján a megbízást felmondani. Ebben az esetben a megbízás megszűnik, a Megrendelő által a VizsgaAngyal részére a felmondási nyilatkozat közléséig megfizetett megbízási díj visszajár. A VizsgaAngyal köteles a visszajáró összeget a felmondás nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül visszafizetni.

VIII. Engedélyezett felhasználás

 1. Megrendelő beleegyezik, hogy kizárólag az ő felelőssége, hogy a Munka megfeleljen a rendelésében támasztott követelményeknek és egyéb elvárható szabványoknak.
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Munkában szereplő tartalom kizárólag véleménynek minősül, amely oktatási segédlet céljából készült és semmilyen körülmények között nem minősül szakmai vagy egyéb tanácsnak.
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesített Munkát kizárólag segédanyagként használhatja fel.
 1. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy a VizsgaAngyal szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és sem a VizsgaAngyal, sem a Munkát elkészítő Író nem tehető felelőssé a Munka felhasználásával kapcsolatos döntéseiért.
 1. Megrendelő beleegyezik, hogy a Munkát semmilyen körülmények között nem teszi közzé internetes vagy bármilyen egyéb felületen.

IX. Jogi nyilatkozat

 1. A VizsgaAngyal által nyújtott szolgáltatások és készített Munkák referencia célból készülnek. Ezen iratok kizárólag segítséget nyújtanak Megrendelőinknek tanulmányaikhoz.
 1. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe. Különösképpen, a VizsgaAngyal nem állítja és nem garantálja Megrendelői számára, hogy:

A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás megfelel a támasztott követelményeknek.

A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hibáktól mentes.

A Megrendelő  által igénybe vett szolgáltatás részeként biztosított információ pontos és hiteles.

 1. Azon tartalmak használata, amelyekre a Megrendelő a VizsgaAngyal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.
 1. Semmilyen a VizsgaAngyal által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem eredményez olyan garanciát, amit a Felhasználási Feltételek nem kifejezettem említenek.

X. A felelősség korlátozása

A Megrendelő beleegyezik, hogy a VizsgaAngyal nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges és példaszerű kárért, amely a szolgáltatások használatából, helytelen használatából, avagy a VizsgaAngyal teljesítményéből ered. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a VizsgaAngyal-t semmilyen esetben nem terhelheti nagyobb felelősség, mint az eredetileg, a Megrendelő által, az eredő követelés időtartama alatt kifizetett szolgáltatási díj. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a VizsgaAngyal nem tehető felelőssé azért a kárért, amely az Író/Írók szerződésellenes magatartásából ered, az Író/Írók szerződésszegésének következtében merül fel.

XI.A Felhasználási feltételek elválaszthatósága

Amennyiben a VizsgaAngyal által támasztott Felhasználási Feltételek valamelyikét bármely bíróság semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, nem jelenti a teljes Szerződés és Feltételrendszer semmisségét. Ebben az esetben a Feltételeket olyan mértékben kell változtatni, illetve csökkenteni, hogy azok az adott bíróság számára éppen elégségesek legyenek ahhoz ,hogy a Szerződés illetve Feltételrendszer semmisségét megakadályozza. Egy adott Feltétel megváltoztatása nem változtatja meg a többi Feltételt.

XII. Jogokról való lemondás kiterjesztő értelmezésének tilalma

A VizsgaAngyal részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő lemondás nem értelmezhető úgy, hogy a DogaAngyal egyúttal bármely más jogról, vagy az érintett jog későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.

XIII. Vitarendezés

Abban az esetben, ha a VizsgaAngyal és a Megrendelő közti Szerződés következtében, vagy abból eredően jogvita alakulna ki a két fél között, a Megrendelő vállalja, hogy jóhiszeműen, peres eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül a VizsgaAngyal-lal próbálja rendezni a vitás ügyet.

XIV. Vis maior

A VizsgaAngyal nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre ésszerű keretek között nincs befolyása. Ezen okok magukban foglalják a VizsgaAngyal saját alkalmazottainak, illetve alvállalkozóinak sztrájkját, számítógépes, illetve egyéb rendszerek hibáit.